پلن شماره یک

فضا ۵۰۰ مگابایت سیستم عامل لینوکس ترافیک ۵ گیگابایت انتخاب ورژن php کنترل پنل cPanel میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۱ عدد SSL رایگان تحویل آنی محل سرور ایران وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد سابدومین ۵ عدد پارک دامین 2 عدد Domain Alias دامین رایگان -

پلن شماره دو

فضا ۱ گیگابایت سیستم عامل لینوکس ترافیک ۱۰ گیگابایت انتخاب ورژن php کنترل پنل cPanel میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۱ عدد SSL رایگان تحویل آنی محل سرور ایران وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد سابدومین ۱۰ عدد پارک دامین ۵ عدد Domain Alias دامین رایگان .ir

پلن شماره سه

فضا ۲ گیگابایت سیستم عامل لینوکس ترافیک ۱۵ گیگابایت انتخاب ورژن php کنترل پنل cPanel میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۱ عدد SSL رایگان تحویل آنی محل سرور ایران وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد سابدومین نامحدود پارک دامین نامحدود Domain Alias دامین رایگان .ir

پلن شماره چهار

فضا ۳ گیگابایت سیستم عامل لینوکس ترافیک ۲۰ گیگابایت انتخاب ورژن php کنترل پنل cPanel میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۲ عدد SSL رایگان تحویل آنی محل سرور ایران وب سایت قابل میزبانی ۲ عدد سابدومین نامحدود پارک دامین نامحدود Domain Alias دامین رایگان .ir

پلن شماره پنج

فضا ۵ گیگابایت سیستم عامل لینوکس ترافیک ۲۵ گیگابایت انتخاب ورژن php کنترل پنل cPanel میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۲ عدد SSL رایگان تحویل آنی محل سرور ایران وب سایت قابل میزبانی ۲ عدد سابدومین نامحدود پارک دامین نامحدود Domain Alias دامین رایگان .ir

پلن شماره شش

فضا ۱۰ گیگابایت سیستم عامل لینوکس ترافیک ۳۰ گیگابایت انتخاب ورژن php کنترل پنل cPanel میزبانی MySQL پایگاه داده ۳ عدد میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۳ عدد SSL رایگان تحویل آنی محل سرور ایران وب سایت قابل میزبانی ۳ عدد سابدومین نامحدود پارک دامین نامحدود Domain Alias دامین رایگان .ir


پس از درخواست و ثبت سفارش از طریق پرتال و پرداخت صورتحساب بلافاصله می توانید سایت خود را تحویل بگیرید.