پایتون ۱

فضا ۱ گیگابایت سیستم عامل لینوکس ترافیک ۱۰ گیگابایت انتخاب ورژن php کنترل پنل cPanel میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۱ عدد SSL رایگان تحویل آنی محل سرور ایران وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد سابدومین ۱۰ عدد پارک دامین ۵ عدد Domain Alias قابلیت اجرای پایتون دسترسی شل SSH

پایتون ۲

فضا ۲ گیگابایت سیستم عامل لینوکس ترافیک ۱۵ گیگابایت انتخاب ورژن php کنترل پنل cPanel میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۱ عدد SSL رایگان تحویل آنی محل سرور ایران وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد سابدومین نامحدود پارک دامین نامحدود Domain Alias قابلیت اجرای پایتون دسترسی شل SSH

پایتون ۳

فضا ۳ گیگابایت سیستم عامل لینوکس ترافیک ۲۰ گیگابایت انتخاب ورژن php کنترل پنل cPanel میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۲ عدد SSL رایگان تحویل آنی محل سرور ایران وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد سابدومین نامحدود پارک دامین نامحدود Domain Alias قابلیت اجرای پایتون دسترسی شل SSH

پایتون ۵

فضا ۵ گیگابایت سیستم عامل لینوکس ترافیک ۲۵ گیگابایت انتخاب ورژن php کنترل پنل cPanel میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۲ عدد SSL رایگان تحویل آنی محل سرور ایران وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد سابدومین نامحدود پارک دامین نامحدود Domain Alias قابلیت اجرای پایتون دسترسی شل SSH


پس از درخواست و ثبت سفارش از طریق پرتال و پرداخت صورتحساب بلافاصله می توانید سایت خود را تحویل بگیرید.